18 december 2012

Weten Wat Werkt en Waarom

Onder de nieuwe titel 4W, Weten Wat Werkt en Waarom, bundelt Kennisnet wetenschappelijke artikelen van onderzoekers over de opbrengsten en werking van ict in het onderwijs. De nieuwe uitgave verschijnt ieder kwartaal als papieren tijdschrift en vanaf begin 2013 ook als online editie op kennisnet.nl/4W. Ict is een krachtig hulpmiddel in het onderwijs. Uit wetenschappelijk onderzoek is steeds meer bekend over wat werkt met ict, waardoor je kunt stellen dat ict bij goed gebruik bijdraagt aan beter en aantrekkelijker onderwijs. 4W brengt deze inzichten in kaart.

Waar gaat het tijdschrift over?
4W is het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift van Kennisnet. De inzichten uit de artikelen bieden lezers handreikingen om een professionele afweging te maken of een ict-toepassing adequaat en kansrijk is en bijdraagt aan kostenreductie en kwaliteitsverbetering. Door voortdurend in te spelen op actueel onderzoek, gebaseerd op nieuwe ontwikkelingen met ict, worden mythes over ict in het onderwijs doorgeprikt en weten we wat wel werkt met ict. 4W biedt een actueel overzicht van wat we weten over ict in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Welke onderwerpen?
In de eerste editie komen de volgende vijf onderwerpen aan bod: hogere leeropbrengsten als feiten geleerd worden met behulp computerprogramma’s; de effectiviteit van educatieve programma’s voor peuters en kleuters; de effectiviteit van educatieve videobeelden; computersimulaties bij het leren en de criteria van de kwaliteit van digitaal leermateriaal.

Voor wie?
Voor mensen uit de onderwijspraktijk met interesse voor wetenschappelijk onderzoek biedt dit tijdschrift verdieping en kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk. Voor onderzoekers is 4W een nieuw podium om hun doelgroep te bereiken.

Hoe?
4W is vrij toegankelijk voor iedereen. Elk kwartaal verschijnen de nieuwe artikelen gebundeld in een papieren editie. Vanaf begin 2013 zijn alle artikelen uit 4W ook gratis online te lezen en te downloaden op kennisnet.nl/4W. Zo ontstaat online een verzameling van actuele wetenschappelijke artikelen, gemakkelijk doorzoekbaar, passend bij Kennisnet en passend bij een eigentijds tijdschrift.

GeĂ¯nteresseerden kunnen zich aanmelden voor het tijdschrift via kennisnet.nl/4W. Daar is ook de eerste editie van 4W gratis te bestellen en te downloaden als PDF.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten