23 oktober 2013

Themabijeenkomst het Alternatief

Naar aanleiding van het boek Het Alternatief van René Kneyber en Jelmer Evers, de stroom twitterberichten en de publiciteit daaruit voortkomend, organiseert het Consortium voor Innovatie op 15 november 2013 een themabijeenkomst met sprekers rondom dit thema uit alle geledingen vanuit maar ook buiten het onderwijs.

Docenten René Kneyber en Jelmer Evers openen met Het Alternatief de aanval op de Haagse afrekencultuur in het onderwijs. Een steeds grotere nadruk op toetsen, cijfers, protocollen en ranglijsten demotiveert de docenten en dreigt de ontwikkeling van kinderen te schaden. Iedereen wil goed onderwijs.

Toch lijkt er iets niet goed te gaan. Het onderwijs staat in een allesbehalve goed daglicht. In plaats van te kijken naar resultaten moeten we gaan sturen op vakmanschap en vertrouwen.
Het Nederlandse onderwijs staat daarom op een belangrijk keerpunt: gaat het de heilloze, doodlopende weg van het afrekenen verder volgen of kiest het voor een alternatief?

Dit onderwerp wordt vanuit verschillende gezichtspunten onder de loep genomen met presentaties van Jelmer Evers, Tanja Jadnanansing, Michiel Steegers en Frank Weijers. Door de opzet staat het CvI garant voor een levendige discussiemiddag!

Kijk voor het volledige programma en andere informatie bij het Consortium voor Innovatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten