15 november 2013

Twitter in het MBO. Stand van zaken per 1-10-2013

Ik heb weer een rapportage opgeleverd gekregen van OBI4wan over de online activiteit van MBO-instellingen op Twitter. Het is een vervolg op een onderzoek dat ze eerder dit jaar al eens gedaan hebben. Daardoor wordt het nu mogelijk om een aantal zaken met elkaar te vergelijken en zijn er bepaalde lijnen te ontdekken. Zo kan er nu worden bekeken of MBO-instellingen gegroeid of gekrompen zijn in hun online activiteit.

Er is in het onderzoek gekeken naar de categorieën: Aantal tweets, volgend, volgers, aantal reacties, reacties in procenten en reactietijd in uren.
Het complete overzicht staat op een aparte pagina, waarbij ik de laatste twee categorieën helaas niet heb kunnen meenemen. Onder het overzicht staat ook een uitgebreide toelichting per categorie.
Als je alle categorieën met elkaar vergelijkt komt er toch een duidelijke top 5 bovendrijven:

Alfa College:
Het Alfa college is de school die in alle categorieën voorkomt met uitzondering van snelste gemiddelde reactietijd. Zij scoren gemiddeld een 3e plek maar zijn wel het meest aanwezig in alle categorieën. Wat opvalt is dat het Alfa College procentueel steeds minder reageert per kwartaal (41%-23%-26%) maar wel sneller reageert (20,24-16,52-6,11). Wat ook opvalt is dat het Alfa College er in het 3e kwartaal geen enkele volger bij heeft gekregen terwijl zij wel veel en snel gereageerd hebben. Het Alfa College is in de top 5 van meest besproken op Twitter geëindigd op een 2e plek. Terwijl zij als 5e eindigen in de top 5 van meeste volgers. Het Alfa College is ook de school die het meest gementioned wordt op Twitter.

Nova College:
Deze school scoort het één na hoogste op de sociale vlakken en hoogste op het aantal tweets dat verstuurd is. Op basis daarvan zou je verwachten dat deze ook veel volgers heeft. Integendeel, deze school is opmerkelijk genoeg niet eens waardig voor een top 5 in de volgers en volgend. Op het Nova College zijn ze per kwartaal minder gaan tweeten (887-620-343) en hebben ze ook steeds minder volgers gekregen (150-141-116). Ondanks dat ze minder zijn gaan tweeten zijn ze procentueel wel vaker gaan reageren (37%-55%-43%). Daarentegen zijn ze wel steeds langzamer geworden met reageren (3.71-6.58-7.92). Het Nova College is ondanks dat ze niet in de top 5 qua volgers staan wel de 4e meest besproken school op Twitter. Dit is opmerkelijk aangezien zij relatief weinig volgers hebben. Het Nova College heeft een derde plek bemachtigd in de top 5 qua mentions op Twitter met een aantal van 722.

Grafisch Lyceum Rotterdam:
Het Grafisch Lyceum Rotterdam is de school die op één na de meeste volgers heeft en op één na de meeste mensen volgt. Dit is opmerkelijk aangezien zij op de sociale vlakken heel weinig scoren. Zij behalen in geen van de sociale vlakken een een plekje in de top vijf. Ze eindigen wel op de zesde plek bij gemiddeld snelste reacties in %. Er zit een dalende lijn in het aantal tweets dat door het Grafisch Lyceum Rotterdam wordt verstuurd (132-160-76). Dit is gedeeltelijk te reflecteren op het aantal volgers (159-146-94), alleen het 2e kwartaal komt niet overeen. De reacties (19-45-10) staan redelijk gelijk aan de lijn qua tweets (132-160-76). De reactiesnelheid is wel sneller geworden(12.85- 8.05 -5.8). Dit mag ook wel aangezien er ook minder te reageren valt. Ondanks het feit dat het GLR de school met de 1 na meeste volgers is, is deze school in vergelijking met de andere 4 scholen het minste besproken op Twitter met een aantal tweets van 1.617.

Koning Willem I College:
Het Koning Willem I college is de meest sociale school. Zij scoren het hoogste op de sociale vlakken, terwijl zij niet te vinden zijn in de top 5 van meeste tweets, hoogste aantal volgers en hoogste aantal volgend. Er is bij het Koning Willem 1 College een dalende lijn te zien in het aantal tweets per kwartaal (495-281-162). Dit weerspiegelt ook de dalende lijn qua volgers (172-118-88), terwijl dit niet bij alle scholen van toepassing is. Ondanks de dalende lijn qua tweets en volgers is deze niet duidelijk terug te vinden in procentueel aantal reacties(64%-45%-47%). Dit betekent dat het Koning Willem 1 College alsnog veel reageert op tweets en mentions, ondanks het feit dat ze minder volgers krijgen. Het Koning Willem 1 College heeft een 3e plek bemachtigd in de top 5 van meest besproken op Twitter.

ROC Leiden:
Het ROC Leiden heeft een derde plek bemachtigd in de top vijf meeste aantal tweets die verstuurd zijn. Ondanks dat het ROC Leiden niet sociaal is op Twitter hebben zij wel een zesde plek bemachtigd qua aantal volgers en zijn zij vierde geworden in de top vijf met meeste reacties in %. Er zit een dalende lijn in het aantal tweets wat zij versturen (321-198-211) deze lijn is terug te vinden in de lijn van aantal volgers (153-93-323). Het aantal reacties in % is ongeveer gelijk gebleven(28%-31%-31%). De snelheid van het reageren (4.75 - 11.65 - 8.21) staat gelijk aan de lijn van tweets en volgers. . Ondanks dat het ROC Leiden niet eens in de top 5 van aantal volgers staat zijn zij wel de meest besproken school op Twitter met 4.151 tweets op Twitter (is te zien in OBI). Het ROC Leiden is de school die het 1 na meest gementioned wordt.

Bovenstaande rapportage heb ik aangeleverd gekregen door OBI4wan. Ik kan niet instaan voor de juistheid van alle gegevens omdat er met het overzetten van de getallen snel wat fout kan gaan. Het geeft echter hoe dan ook een bepaald beeld van de activiteit op Twitter van de MBO-instellingen.

Klik hier voor de pagina met het overzicht en verdere uitleg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten