17 april 2015

Sociale veiligheid op school en internet

Ruzies van leerlingen op WhatsApp zorgen voor spanningen in de klas (persbericht)

Leraren op de basisschool en het voortgezet onderwijs hebben last van problemen tussen leerlingen die zich afspelen op sociale media. Leerlingen maken bijvoorbeeld ruzie via WhatsApp wat zorgt voor spanningen in de klas. Verder plaatsen ze ongevraagd opmerkingen over of beelden van elkaar op sociale media of sturen elkaar tijdens de les afleidende berichtjes. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet onder 324 leraren basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Om scholen te ondersteunen lanceert Kennisnet, in samenwerking met Stichting School & Veiligheid, de publicatie Sociale veiligheid op school en internet.

Oplossen door het gesprek aan te gaan
Bekijk ook de infographic
Een sociaal-veilige omgeving, zowel online als offline, is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Maar scholen worden geconfronteerd met onwenselijk gedrag van leerlingen via sociale media en worstelen met de vraag hoe zij hen online positief met elkaar kunnen laten omgaan. 80% van de ondervraagden bespreekt problemen met leerlingen en zoekt zo een oplossing. 42% schakelt ouders in en evenveel leraren schakelen de schoolleiding of collega’s in, zo laat de peiling zien, die geen representatieve steekproef is maar wel een indruk geeft van wat er in het onderwijs speelt.
“Wat leerlingen doen op sociale media heeft impact op hoe een les verloopt. Wil je sociale veiligheid op school, dan bekommer je je als schoolleider en docent ook om sociale veiligheid op internet. De meeste leraren pakken het gelukkig goed aan, maar makkelijk is het niet”
aldus Remco Pijpers, expert jeugd en digitale media van Kennisnet.

Facebook en WhatsApp populair onder leraren voor schoolzaken
  • Leraren gebruiken vooral Facebook en WhatsApp voor schoolzaken.
  • Voor contact met collega’s, beantwoorden van leerlingvragen (over huiswerk of cijfers) of communicatie met ouders.
  • 29% van de ondervraagden gebruikt nooit sociale media voor schoolzaken. 
Onderlinge contacten tussen leerlingen onzichtbaar voor leraar
  • Bijna alle leraren (94%) geven aan weinig of geen zicht te hebben op onderlinge contacten die leerlingen hebben via sociale media.
Leraren voelen zich niet voldoende vaardig
  • Minder dan de helft van de ondervraagden voelt zich voldoende vaardig in het omgaan met sociale media voor schoolgerelateerde zaken.
  • 23% krijgt ondersteuning van het team of de schoolleiding bij het omgaan met sociale media.
  • Bijna één derde heeft behoefte aan meer informatie en ondersteuning.
Om scholen te ondersteunen brengen Stichting School & Veiligheid en Kennisnet de publicatie Sociale veiligheid op school en internet uit. De publicatie is voor scholen een wegwijzer in de digitale wereld en is gratis te downloaden via kennisnet.nl. Bekijk ook de infographic.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten