03 oktober 2012

MediaMachtig: ook dit jaar weer geld voor mediawijs onderwijs

Na twee zeer succesvolle jaren stelt Stichting MediaMachtig ook dit schooljaar weer subsidie beschikbaar voor scholen in het basisonderwijs die met mediawijsheid aan de slag willen gaan. In de voorgaande jaren hebben al 28 scholen voor (speciaal) basisonderwijs met hulp van MediaMachtig `wijs gebruik van media' onderdeel gemaakt van het curriculum. Scholen kunnen tot 23 november 2012 een aanvraag voor subsidie indienen voor een mediawijs project in het schooljaar 2012-2013 bij Stichting MediaMachtig.

Stichting MediaMachtig heeft als doel leerlingen bewust te maken van de macht van media door ze het werken met media machtig te maken. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van allerlei verschillende nieuwe media: sociale media als Twitter en Hyves, maar ook games, wiki's en weblogs kunnen ingezet worden. Door leerlingen actief met media aan de slag te laten gaan en met hen te reflecteren over de manier waarop deze media ingezet worden, leren ze welke functie media in hun de les en in hun leven kunnen vervullen en hoe ze die media optimaal kunnen inzetten.

Scholen kunnen bij Stichting MediaMachtig een subsidie aanvragen van maximaal € 500,00 voor de aanschaf van middelen of voor de inzet van leerkrachten voor het uitvoeren van mediawijs onderwijs. Scholen die hun project optimaal overdraagbaar maken door onder andere een goede documentatie en door de in het project ontwikkelde leermiddelen ook bruikbaar te maken voor andere scholen, kunnen bovenop deze subsidie een bonus verwerven van € 250,00.

Stichting MediaMachtig zet het onderwijsveld aan het stuur van de regeling door de scholen te vragen ideeën te leveren voor mediawijs onderwijs. Ook de beoordeling van de aanvragen is in handen van het onderwijsveld zelf. Overdracht van kennis en ervaringen wordt gestimuleerd door het beschrijven van de voortgang van de projecten in blogs en door de samenwerking van de projectleiders met `Maatjes': mensen van andere scholen of organisaties die zich bezighouden met media en mediawijsheid.

Stichting MediaMachtig wordt gesteund door APS IT-diensten. APS IT-diensten biedt software en licenties aan voor het basisonderwijs. Ook Sharepoint-trainingen of studiereizen behoren tot de dienstverlening van APS IT-diensten. Mede dankzij de steun van APS IT-diensten hoopt Stichting MediaMachtig dit jaar 20 scholen een steun in de rug te bieden om media in te zetten in het onderwijs, de kennis en ervaring op dit gebied te bundelen en zo een bijdrage te leveren aan mediawijs onderwijs.

Aanvragen voor de subsidieronde 2012/2013 kunnen worden ingediend tot uiterlijk 23 november 2012 via het aanvraagformulier dat is te vinden op de website van Stichting MediaMachtig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten