04 april 2013

It's up to you

It's up to you is een interactieve film die als discussiestarter wordt ingezet op scholen om jongeren bewuster te maken van hun rol in cyberpesten. Kijkers bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon en creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal, waardoor ze direct de gevolgen van hun acties ervaren. Samen met de aansluitende discussie in de klas, dient de film als praktisch handvat voor docenten en richt zich op normstelling en bewustwording.

De interactieve film
In de film wordt de hoofdpersoon geconfronteerd met een aantal pestsituaties. Door de jongeren zelf keuzes van de hoofdpersoon te laten maken ervaren ze de gevolgen van hun acties en creëren ze hun eigen persoonlijke verhaal. Hierdoor wordt in de discussie het onderwerp vanuit verschillende kanten belicht en leren jongeren van elkaar wat hun rol als individu en als klas is in cyberpesten.

Hoe zet ik het in?
It’s up to you is vanaf 19 april 2013 gratis te gebruiken en kan online worden ingezet als discussiestarter op school. Na registratie en inloggen zijn de film en bijbehorende docentenhandleiding (in PDF) te benaderen via deze site. De handleiding dient ter ondersteuning bij het effectief inzetten van de film en biedt praktische tools voor de discussie in de klas.
  1. Stap 1 Registreer een nieuw account op de site en log in
  2. Stap 2 Download de docentenhandleiding en bereid de les voor
  3. Stap 3 Laat je leerlingen individueel 2x de interactieve film bekijken
  4. Stap 4 Begeleid de discussie en het opstellen van gedragscodes
Doelgroep:       Jongeren tussen de 10 en 16 jaar oud (in groepen)
Scholen:            VO, Basisschool (groep 8) en MBO
Voorkennis:      Geen
Tijdsduur:         1 à 2 lesuren
Voorbereiding: ±1 uur


It's up to you - Trailer from Stichting Reactif on Vimeo.
Trailer van It's up to you, de interactieve film tegen cyberpesten. Zet de film vanaf 19 april gratis in tijdens je les via itsuptoyou.nu. De film is een non-profit project ontwikkeld door stichting Reactif in samenwerking met organisaties zoals Mediawijzer.net, Mijn Kind Online, Pestweb en de Open Universiteit Heerlen.

1 opmerking: